1. REGIONALNI FORUM ODRŽIVE POLJOPRIVREDE, VALJEVO 2021

Bili smo učesnici 1. Regionalnog foruma "Budućnost održive poljorivrede" u Valjevu. Tema panel diskusije na  foruma bila je "Uloga agronoma u sledljivosti poljoprivredne proizvodnje" o kojoj su govorili eminentni stručnjaci iz oblasti poljoprivrede: ispred PSSS Valjevo, Svetlana Jerinić, master inženjer poljoprivrede, Duško Brković, docent Agronomskog fakulteta u Čačku i Saša Rašković, viši regionalni koordinator i predstavnik projekta Konkurentna privreda, koji finansira USAID, a sprovodi CARDNO.

 

Zaključak: Panelisti su se usaglasili da je neophodno prisustvo agronoma na svakoj parceli, sa ciljem da se poveća kvalitet i bezbednost hrane i predoče inovativni načini pristupa u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i da zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima odgovore na izazove klimatskih promena. Takođe, svi panelisti su se usaglasili da se ishrana i zaštita biljaka ne mogu vršiti po programima koji su šablonski, već da se svakom zasadu mora pristupiti pojedinačno u skladu sa klimatskim prilikama. 

 

U Valjevu,

decembar 2021.