REČ OSNIVAČA


U agronomskoj karijeri koja traje više od decenije dotakao sam se svih grana poljoprivrede. Bio sam angažovan u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje, savetodavnim poslovima, komercijalnim poslovima u pogledu trgovine repromaterijalom, bankarskom sektoru, trgovini poljomehanizacijom i osiguranju poljoprivrede.

Radeći u svim ovim sferama upoznao sam se sa izazovima sa kojima se susreću individualni poljoprivredni proizvođači, organizatori poljoprivredne proizvodnje kao i poljoprivreda Srbije u celini.

Svestrana iskustva odlučio sam da implementiram u kompaniju Agro logistic 032.

Nastojimo da uspostavimo vezu između visoko stručnih institucija i poljoprivrednih gazdinstava, sve u cilju da se u poljoprivrednu proizvodnju utkaju sva najsavremenija dostignuća iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, kako bi sa minimalim ulaganjima ostvarili maksimalan prinos i kvalitet.


Miloš Vujisić,
Ing. poljoprivrede

Saznajte više
BROJKE NA KOJE SMO PONOSNI


FAKULTETA

INSTITUTA

KOMPANIJA

UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA
REGIONA

GRADOVA I OPŠTINA

SELA

POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
ZASADA

RAZLIČITIH KULTURA

PROJEKATA

KONFERENCIJE